YA TÜRKİSTAN NEDEN AĞLAR?..AKRA FM’de haftada her gün haber yorum kuşağında bir İslam diyarına bağlanılıyor ve o İslam diyarindaki son gelişmeler dinleyicilerle paylaşılıyor. Bu gelenek yıllardır devam ediyor.

Haftada bir gün bağlanılan ve gelişmelerin paylaşıldığı İslam diyarlarından birisi de Doğu Türkistan…

Hep merak etmişimdir, “haftada bir gün neden AKRA’da ısrarla Doğu Türkistan’dan haberler, gelişmeler konu edilir, ülkenin daha önemli meseleleri yok mu?. Israrla bu konu üzerinde duruluyor?” diye.

Cevabını siz de benimle birlikte aşağıdaki satırlarda bulacaksınız umuyorum…

Asimilasyon, sürgün, baskı, zulüm… Ama her nedense ne dünya basınında, ne de Türk basınında bir türlü gündeme gelmeyen, ancak bu konuda hassas bir kaç dergi, internet sitesi, radyo ya da köşe yazısında gündeme getirilen bir coğrafya: Doğu Türkistan…

Doğu Türkistan Türklerin ilk İslam’la şereflendiği ata yurdu. Divânu Lugâti’t-Türk’ü kaleme alan Kaşgarlı Mahmud’u, Kutadgu Bilig müellifi Balasagun’lu Yusuf Has Hacib’i yetiştiren topraklar. Bu coğrafyada 35 milyon Müslüman Türk yaşıyor. Fakat iki yüzyıldır Çin emperyalizminin egemenliği altında…

Çin emperyalizminin zulmü bu topraklarda devam ediyor. Son aylara kadar Doğu Türkistanlı bir çok önder, alim ya öldürülüyor, idam ediliyor, ya da hapishanelerde çürümeye terk ediliyor.

Çin yönetimi bir yandan bölge halkının İslami kimliğini yok etmek suretiyle diğer yandan doğrudan fiziksel imha anlamına gelen uygulamalarla Doğu Türkistan’ı Türklerden arındırma siyasetini sürdürürken; demografik yapıyı dönüştürmek üzere çok sayıda Çinli göçmeni de bu topraklara yerleştiriyor. Uyduruk suçlamalarla mahkeme önüne çıkartılan Müslüman Türkler en ağır cezalara çarptırılıyor; bu ceza da genellikle idam oluyor.

Şhangay beşlisinin bir üyesi olan ve dünyada ekonomik ve siyasi bir güç haline gelen Çin’e kimsenin sesi çıkmıyor. Ne Türkiye’nin, ne Türk dünyasının, ne İslam dünyasının ne de tüm dünyanın…

Tümtürk’ten dinleyelim…

“Şimdi siz Doğu Türkistan’a gidip sorsanız, o kardeşlerinizin Türkiye’ye karşı hasret ve muhabbet içinde olduklarını göreceksiniz. ‘Nereye gitmek istiyorsunuz’ diye sorsanız Doğu Türkistanlılara, ‘Önce Kabe’ye gitmek istiyoruz hac farizasını yerine getirmek için, sonra da Türkiye’ye gitmek istiyoruz’ derler. Böyle bir muhabbet var. Türkiye’den Doğu Türkistanlıların beklentisi şudur: Tarihimiz bir dinimiz bir, geçmişimiz bir ve geleceğimiz bir. Doğu Türkistan’dan gelen dedelerimizin evlatları bu toprakları İslam yurdu haline getirmişler. Türkiye’nin Doğu Türkistan’a karşı bir mecburiyeti ve tarihi sorumluluğu vardır. Çünkü baktığınız zaman Doğu Türkistan’dan Türkiye’nin İstiklal Savaşı’na katılan insanlar vardır. Mesela Tarsus’ta mezarlığa gittiğiniz zaman Türkistan şehitliğini görürsünüz. Doğu Türkistan’dan hac için Suudi Arabistan’a gidecek olan kafile Türkiye toprakları geldiği vakit Franzsızların, İngilizlerin işgalini görüyor ve biz hac farizasının erteleyebiliriz, önce Türkiye’deki kardeşlerimizin mücadelesine destek vermemiz lazım diye düşünüyorlar. Üzerlerindeki bütün maddi varlıklarını o uğurda seferber ediyorlar ve canlarını da vererek şehit oluyorlar.”

Gerçek Hayat Dergisinden Bekir Fuat’a konuşan Dünya Uygur Kurultayı Başkan Yardımcısı ve Doğu Türkistan Kültür ve Dayanışma Derneği Genel Başkanı Seyit Tümtürk, yukrıdaki cümlelerinden sonra, sözlerini bakınız nasıl bitiriyor;

“Doğu Türkistan bir semboldür çünkü, Türk Dünyasının kalesidir. Çin’in 1,5 milyarlık sürüsü Orta Asya’ya ve Türkiye’ye kadar uzanabilecektir. Sadece Doğu Türkistanlıların mevcudiyetinin muhafazası için değil, Türk Dünyasının geleceği için de elzemdir bu. İstiyoruz ki kardeşlerimiz bizden dualarını eksik etmesinler. Filistin için ben gözyaşı döküyorum, Çeçenistan için gözyaşı döküyorum, Müslümanlar gözyaşlarına bir de Doğu Türkistan’ı eklesinler…”


Not: Bu söyleşinin tamamına http://www.dusunuyoruz.com/ya-turkistan-neden-aglar/ adresinden ulaşabilirsiniz.

İDRİS ÖZEK 

www.idrisozek.com
www.twitter.com/idrisozek
www.facebook.com(idrisozek
www.idrisozek.blogspot.com
idrisozek@gmail.com

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

İnanması güç ama gerçek! 256 yıl yaşayan adam…

İdeal anne-baba tutumu nasıl olmalı?..